Ban hành danh mục 378 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký đợt 80 [phần 1]

Ngày 18 tháng 1 năm 2013, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành các Quyết định số 13/QĐ-QLD, 14/QĐ-QLD, 15/QĐ-QLD, 16/QĐ-QLD và 17/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 378 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 80. Cụ thể như sau:


Quyết định số 13/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược ban hành danh mục 330 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 80. Các số đăng ký này có hiệu lực 5 năm.

Quyết định số 14/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược ban hành danh mục 22 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất, dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam-Số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 80.

Quyết định số 15/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược ban hành danh mục 22 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư-Số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 80.

Quyết định số 16/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược ban hành danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng vi rút – Số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 80.

số đăng ký, thuốc nước ngoài, thuốc, đợt 80, Quyết định, Cục Quản lý Dược

Cấp số đăng ký thuốc nước ngoài đợt 80

Quyết định số 17/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược ban hành danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai – Số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam –  Đợt 80.

Danh mục chi tiết của 378 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – đợt 80, chúng tôi sẽ cập nhật và đưa tin trong bản tin tiếp theo, mong bạn đọc chú ý đón xem.

Nguồn CQLD

[dropcap type=”rounded-with-ring” color=”green”]2[/dropcap][dropcap type=”rounded” color=”green”]3[/dropcap]

Viết bình luận

Ban hành danh mục 378 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký đợt 80 [phần 1]

Ngày 18 tháng 1 năm 2013, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành các Quyết định số 13/QĐ-QLD, 14/QĐ-QLD, 15/QĐ-QLD, 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859