Bộ Y tế Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Ngày 4 tháng 10, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BYT về việc Ban hành danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá. Thông tư số 30/2012/TT-BYT sẽ có hiệu lực vào ngày 20/11/2013.

Thông tư số 30/2012/TT-BYT quy định danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 15 Luật Giá:

1. Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 36 tháng tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành.

2. Sữa và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dưới dạng bột hoặc dạng lỏng có công bố sử dụng cho trẻ em dưới 06 tuổi nhưng không theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Khoản 1 Điều này.

Bộ Y tế, Danh mục sữa, trẻ em, tre em, trẻ em dưới 6 tuổi, TT số 30/2013/TT-BYT

Bộ Y tế Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Trước đó, một số phương tiện truyền thông phản ánh việc Bộ Y tế đưa mặt hàng sữa vào nhóm thực phẩm bổ sung và do đó nó được loại khỏi nhóm hàng hóa cần phải quản lý giá. Vì thế, các doanh nghiệp đã tự ý tăng giá mặt hàng này mà không phải đăng ký với cơ quan chức năng.

Cuối tháng trước, Chính phủ giao Bộ Y tế cùng các bộ Tài chính, Công thương…và các cơ quan có liên quan khẩn trương ban hành danh sách các mặt hàng sữa thuộc sự quản lý của Luật Giá. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ danh mục sữa để thực hiện quản lý giá theo đúng quy định.

Nguồn Bộ Y tế

Viết bình luận

Bộ Y tế Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi Bộ Y tế, Danh mục sữa, trẻ em, tre em, trẻ em dưới 6 tuổi, TT số 30/2013/TT-BYT

Ngày 4 tháng 10, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BYT về việc Ban hành danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859