Thu hồi thuốc Penfixil 100mg của India

Thu hồi thuốc, thu hoi thuoc, thuoc, thuốc, Penfixil, SĐK: VN 11393-10, Công ty Penta Labs Pvt. Ltd,, 19687/QLD-CL, Cefpodoxime

Ngày 26/11/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 19687/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc Penfixil do Công ty Penta Labs Pvt. Ltd, India sản xuất do Thuốc không đạt chất lượng về chỉ tiêu định lượng. Bài liên quan thu hồi thuốc Thu hồi thuốc 

by Huong Cao Thu | Published 4 years ago
http://tinhnghe.com.vn
Thu hồi thuốc, thu hoi thuoc, thuoc, thuốc, Roxl, SĐK: VN-13935-11, Công ty XL Laboratories Pvt. Ltd, 19996/QLD-CL, Roxithromycin

Thu hồi thuốc Roxl 150mg của India

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Tuesday, December 3rd, 2013
0 Bình luận

Ngày 28/11/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 19996/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc Roxl do Công ty XL Laboratories Pvt. Ltd India 

Thu hồi thuốc, thu hoi thuoc, thuoc, thuốc, Nimesulid, SĐK: VD-0702-06, Công ty TNHH MTV Dược Trung ương III, 17233/QLD-CL

Thu hồi thuốc Nimesulid 100mg của Công ty Dược Trung ương III

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Tuesday, October 22nd, 2013
0 Bình luận

Ngày 15/10/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 17233/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc Nimesulid do Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Thu hồi thuốc, thu hoi thuoc, thuoc, thuốc, Mekozetel, SĐK: VD-16342-12, Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar sản xuất, 17156/QLD-CL, Albendazole

Thu hồi thuốc Mekozetel 400mg của công ty Dược phẩm Mekophar

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Tuesday, October 22nd, 2013
0 Bình luận

Ngày 14/10/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 17156/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc Mekozetel do Công ty Cổ phần Hóa – 

Thu hồi thuốc, thu hoi thuoc, thuoc, thuốc, Tọa Thống Thiên, SĐK: V134-H12-10, Cơ sở Thiên Nam, 17154/QLD-CL

Thu hồi thuốc Tọa Thống Thiên 50g của Thiên Nam

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Monday, October 21st, 2013
0 Bình luận

Ngày 14/10/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 17154/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc Tọa Thống Thiên do Cơ sở Thiên Nam, 

Thu hồi thuốc, thu hoi thuoc, thuoc, thuốc, PANTILON 40, SĐK: VN-7968-09, Công ty Kausikh Therapeutics (p) Ltd, 16443/QLD-CL,

Thu hồi thuốc PANTILON 40 của India

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Monday, October 7th, 2013
0 Bình luận

Ngày 2/10/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 16443/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc PANTILON 40 do Công ty Kausikh Therapeutics (p) 

Thu hồi thuốc, thu hoi thuoc, thuoc, thuốc, COMEPAR, SĐK: VN-5310-08, Công ty Chemfar Organics (P) Ltd.,, 16442/QLD-CL, Lansoprazole capsules

Thu hồi thuốc COMEPAR (Lansoprazole capsules) của India

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Monday, October 7th, 2013
0 Bình luận

Ngày 10/2/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 16442/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc COMEPAR do Công ty Chemfar Organics (P) Ltd., 

Thu hồi thuốc, thu hoi thuoc, thuoc, thuốc, ANGIOTEN, SĐK: VN-13350-11, Công ty PT Kalbe Farma Tbk. Indonesia, 13706/QLD-CL, Losartan potassium

Thu hồi thuốc ANGIOTEN 50mg (Losartan potassium) của Indonesia

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Thursday, September 12th, 2013
0 Bình luận

Ngày 23/08/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 13706/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc ANGIOTEN do Công ty PT Kalbe Farma Tbk. Indonesia 

Thu hồi thuốc, thu hoi thuoc, thuoc, thuốc, CEEX, SĐK: VN-2827-07, Công ty Syncom Formulations (India) Ltd, 13707/QLD-CL, Celecoxib capsules

Thu hồi thuốc CEEX 100mg (Celecoxib capsules) của India

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Thursday, September 12th, 2013
0 Bình luận

Ngày 23/08/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 13707/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc CEEX do Công ty Syncom Formulations (India) 

Thu hồi thuốc, thuốc, MEDEX CEFPODOXIME, SĐK: VN-12947-11, Công ty M/s MedEx Laboratories, 13705/QLD-CL, Cefpodoxime Proxetil

Thu hồi thuốc MEDEX CEFPODOXIME 100mg (Cefpodoxime Proxetil) của India

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Wednesday, September 11th, 2013
2 Bình luận

Ngày 23/08/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 13705/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc MEDEX CEFPODOXIME do Công ty M/s MedEx Laboratories 

http://tinhnghe.com.vn