Lupus ban đỏ hệ thống và thuốc điều trị

lupus ban đỏ, Thuốc điều trị, Lupus, thuốc, điều trị, Bệnh, Lupus ban đỏ, Lupus ban đỏ hệ thống, triệu chứng, tổn thương, miễn dịch

Theo thống kê trên thế giới và Việt Nam, cứ 100.000 người có 50 người bị mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, trong đó, 90% người bị lupus ban đỏ là phụ nữ, đặc biệt ở lứa tuổi từ 15 đến 50 tuổi. Hiện nay có nhiều thuốc điều trị lupus ban đỏ hệ thống nhưng lại khó dùng. 

by Huong Cao Thu | Published 5 years ago
http://tinhnghe.com.vn
lupus ban đỏ, Thuốc điều trị, Lupus, thuốc, điều trị, Bệnh, Lupus ban đỏ, Lupus ban đỏ hệ thống, triệu chứng, tổn thương, miễn dịch

Lupus ban đỏ hệ thống và thuốc điều trị

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Saturday, April 13th, 2013
0 Bình luận

Theo thống kê trên thế giới và Việt Nam, cứ 100.000 người có 50 người bị mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, trong đó, 90% người bị lupus ban đỏ là phụ nữ, đặc biệt 

http://tinhnghe.com.vn