Thu hồi thuốc cản quang XENETIC 300 mg/50ml của Pháp

Thu hồi thuốc, thuốc, cản quang XENETIC,SĐK: VN-4976-07,

Ngày 30/08/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 14212/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc cản quang XENETIC do Công ty Guerbet sản xuất do đã xảy ra một số trường hợp phản ứng có hại liên quan đến việc sử dụng các lô thuốc. Bài liên 

by Huong Cao Thu | Published 4 years ago
http://tinhnghe.com.vn
Thu hồi thuốc, thuốc, Daehwa Albendazole, SĐK: VN-8648-09, Công ty Daehwa Pharmaceuticals, Hàn Quốc, 13322/QLD-CL

Thu hồi thuốc Daehwa Albendazole 400mg của Ấn Độ

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Friday, August 23rd, 2013
0 Bình luận

Ngày 16/08/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 13322/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc Daehwa Albendazole do Công ty Daehwa Pharmaceuticals, 

Thu hồi thuốc, thuốc, LODIPINE-C, SĐK: VN-6911-08, Công ty Cooper Pharma India, CV số 13320/QLD-CL

Thu hồi thuốc LODIPINE-C (Amlodipine Besylate Tablets 5 mg) của Ấn Độ

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Friday, August 23rd, 2013
0 Bình luận

Ngày 16/08/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 13320/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc LODIPINE-C do Công ty Cooper Pharma India sản 

Thu hồi thuốc, thuốc, Paracetamol Infusion, VN-14902-12, thuốc Paracetamol, Windlas Biotech Limited

Thu hồi thuốc Cetirizine Hydrochloride 10mg của Ấn Độ

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Friday, August 23rd, 2013
0 Bình luận

Ngày 16/8/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 13321/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc Viên nén bao phim Cetirizine Hydrochloride 10mg 

Thu hồi thuốc, thuốc, Paracetamol Infusion, VN-14902-12, thuốc Paracetamol

Thu hồi thuốc Paracetamol Infusion 10mg/ml của Ấn Độ

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Thursday, August 22nd, 2013
0 Bình luận

Ngày 16/8/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 13319/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc Paracetamol Infusion 10mg/ml do công ty Marck 

Thu hồi thuốc, thuốc Podoprox, Cefpodoxime 200mg, SĐK: VN-9944-10,

Thu hồi thuốc Podoprox – 200 (Cefpodoxime 200mg) của Ấn Độ

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Wednesday, August 21st, 2013
0 Bình luận

Ngày 16/8/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 13318/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc Podoprox-200 do Công ty Axon Drugs Pvt. Ltd., 

Thu hồi thuốc, thuốc, thuốc giảm cân, giảm cân, Quick Thin, Bethel Advance, FDA, Sibutramine, Phenolphthalein

Thu hồi thuốc giảm cân gây ung thư, loạn tim

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Sunday, August 11th, 2013
0 Bình luận

Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Công ty Bethel Nutritional Consulting, Inc., New York, NY đã tiến hành thu hồi thuốc giảm cân Quick Thin dạng viên nang màu vàng 

Thu hồi thuốc, thuốc, thuốc Podoprox-100, Podoprox-200, SĐK: VN-9944-10, SĐK: VN-9944-10, Công ty Axon Drugs Pvt. Ltd., India

Thu hồi thuốc Podoprox-100 và Podoprox-200 của Ấn Độ

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Thursday, August 1st, 2013
0 Bình luận

Ngày 31/07/2013 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 12266/QLD-CL đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc Podoprox-100 và Podoprox-200 do Công ty Axon 

Thu hồi thuốc, thuốc, thuốc Vitamin 3B Soft Gel, 11844/QLD-CL, cv số 11844/QLD-CL

Thu hồi thuốc Vitamin 3B Soft Gel của Công ty Robinson Pharma, Inc, Mỹ

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Wednesday, July 31st, 2013
0 Bình luận

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn số 11844/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc Vitamin 3B Soft Gel, lô SX: 0127, ngày SX: 14/1/2011, 

Thu hồi thuốc, thuốc, thuốc BR-ZAXIN, SĐK: VN-5254-08, cv số 11843/QLD-CL

Thu hồi thuốc BR-ZAXIN (Amoxicillin và Cloxacillin) của Ấn độ do không đạt chất lượng

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Wednesday, July 31st, 2013
0 Bình luận

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn số 11843/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc thu hồi thuốc BR-ZAXIN (Amoxicillin và Cloxacillin) SĐK: VN-5254-08 do  Công ty Overseas 

http://tinhnghe.com.vn