Danh mục thuốc trong nước được cấp số đăng ký đợt 139 – cơ sở sản xuất [phần 1]

Ngày 1/4/2013, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế vừa công bố 04 Quyết định ban hành danh mục thuốc trong nước được cấp số đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam đợt 139. Các quyết định cụ thể như sau:

———————————————————————————

Bài liên quan số danh mục thuốc

—————————————————————————————–

1.      Quyết định số 67/QĐ-QLD ngày 1/4/2013 ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước (số đăng ký có hiệu lực 05 năm) được cấp số đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam – Đợt 139.

2.      Quyết định số 68/QĐ-QLD ngày 1/4/2013 ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước (số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam – Đợt 139.

3.      Quyết định số 69/QĐ-QLD ngày 1/4/2013 ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư, đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam – Đợt 139.

4.      Quyết định số 70/QĐ-QLD ngày 1/4/2013 ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước (số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam – Đợt 139.

Số đăng ký, Đợt 139, thuốc, Quyết định, thuốc sản xuất trong nước

Quyết định ban hành danh mục thuốc trong nước được cấp số đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam đợt 139

Trong số 251 thuốc sản xuất trong nước của 78 đơn vị sản xuất trong nước. Dưới đây là danh sách 78 đơn vị sản xuất trong nước được cấp số đăng ký thuốc.

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến danh mục thuốc được cấp số đăng ký thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam để phục vụ bạn đọc trên trang http://thuocdieutri.vn/.

Mong bạn đọc lưu ý theo dõi.

Tải tài liệu  dưới dạng file Excel, tại đây:

Danh sách nhà sản xuất có thuốc được cấp số đăng ký thuốc sản xuất trong nước đợt 139

 Nguồn CQLD

 

Viết bình luận

Danh mục thuốc trong nước được cấp số đăng ký đợt 139 – cơ sở sản xuất [phần 1] Số đăng ký, thuốc, Quyết định, Đợt 139, thuốc sản xuất trong nước

Ngày 1/4/2013, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế vừa công bố 04 Quyết định ban hành danh mục thuốc trong nước được 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859