Danh mục thuốc trong nước được cấp số đăng ký đợt 141

Ngày 10/9/2013, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã công bố 7 Quyết định  ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam – Đợt 141. Danh mục thuốc Đợt 141 gồm 544 thuốc sản xuất trong nước của 95 cơ sản xuất.

Các Quyết định ban hành danh mục thuốc gồm:

1.      Quyết định số 240/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 503 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 141- các thuốc được cấp số đăng ký tại Quyết định này có giá trị 05 năm kể từ ngày ký.

Bài liên quan danh mục thuốc:

2.      Quyết định số 245/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai, đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 141.

3.      Quyết định số 246/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 27 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 141 – các thuốc được cấp số đăng ký tại Quyết định này có giá trị đến ngày 31/12/2013.

4.      Quyết định số 242/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam – số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 141.

5.      Quyết định số 243/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có chứa hoạt chất kháng vi rút, đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 141.

Danh mục thuốc, danh muc thuoc, số đăng ký, so dang ky, đợt 141, Cục Quản lý Dược, thuốc sản xuất trong nước

Danh mục thuốc trong nước được cấp số đăng ký đợt 141

6.      Quyết định số 241/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc nghiên cứu – số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 141.

7.      Quyết định số 244/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư, đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 141.

Tải danh mục các cơ sở sản xuất thuốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam Đợt 141 tại đây

Danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký đợt 141

Nguồn CQLD

Viết bình luận

Danh mục thuốc trong nước được cấp số đăng ký đợt 141 Danh mục thuốc, danh muc thuoc, số đăng ký, so dang ky, đợt 141, Cục Quản lý Dược, thuốc sản xuất trong nước

Ngày 10/9/2013, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã công bố 7 Quyết định  ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859