Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

Nhằm giúp triển khai Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT- BYT- BTC ngày 19/01/2012 của Liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế. Từ đầu năm 2013 đến nay, Cục Quản lý Dược đã ban hành 06 văn bản  công bố Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP.

————————————————————————————–

Bài liên quan cơ sở sản xuất

Để giúp cho các đơn vị Quản lý nhà nước về y tế, các đơn vị sản xuất kinh doanh dược cũng như các cơ sở điều trị tiện theo dõi và sử dụng các tài liệu này trong hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc hàng ngày của mình, chúng tôi xin cung cấp Danh sách 93 cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP ở files sau đây:

cơ sở sản xuất thuốc, thuốc đạt tiêu chuẩn, cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP, thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

Danh sách các 93 cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến công việc này cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác về y tế để phục vụ bạn đọc trên trang thuodieutri.vn này.

Mong bạn đọc lưu ý theo dõi.

Admin thuodieutri.vn

Để tải tài liệu gốc dưới dạng file PDF, hãy nhập Email của bạn để tải về theo form dưới đây:

[freebiesub download=”http://thuocdieutri.vn/wp-content/uploads/2013/03/Danh-sach-93-co-so-san-xuat-thuoc-dat-PICS-GMM-Va-EU.pdf”]

Viết bình luận

Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

Nhằm giúp triển khai Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT- BYT- BTC ngày 19/01/2012 của Liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859