Sữa công thức nhiễm nhôm hàm lượng cao đang được Bộ Y tế kiểm tra

Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế, vừa có công văn số 2241/ATTP-SP ngày 11-10-2013 yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tiến hành lấy mẫu giám sát hàm lượng nhôm đối với các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ Aptamil xuất xứ Anh do các thông tin từ các nhà khoa học Anh đưa tin về một số sản phẩm sữa công thức nhiễm nhôm hàm lượng cao.

Thông tin trên do Tạp chí BMC Pediatrics đăng tải ngày 8-10-2013. Theo đó các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Keele (Anh) thực hiện trên 30 sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ đang được sử dụng phổ biến ở Anh như: Aptamil Toddler Growing up, Sma Toddler, Hipp Organic First, Cow &Gate First… Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả 30 mẫu đều bị nhiễm nhôm ở mức cao và chưa giảm đi so với nghiên cứu trước đây. Cả sữa uống và sữa bột đều bị ô nhiễm nhôm với hàm lượng từ 100-430µg/L.

Sữa nhiễm nhôm, sản phẩm dinh dưỡng công thức, Aptamil, Cục An toàn thực phẩm

Sữa công thức nhiễm nhôm hàm lượng cao đang được Bộ Y tế kiểm tra

Cục An toàn thực phẩm ngay lập tức liên hệ với Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm của Anh (FSA) và Cơ quan An toàn thực phẩm của Châu Âu (EFSA), tuy nhiên cả 2 cơ quan này đều chưa có thông tin chính thức về vấn đề này. Bên cạnh đó, Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm của quốc tế (CODEX) hiện vẫn không quy định hàm lượng nhôm trong các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.

Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành rà soát các sản phẩm dinh dưỡng công thức NK từ Anh đã công bố sản phẩm tại Cục. Kết quả rà soát cho thấy chỉ có sản phẩm Aptamil các loại xuất xứ từ Anh đã công bố tại Cục. Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia báo cáo kết quả về Cục trước ngày 15-10-2013.

Nguồn CATTP

Viết bình luận

Sữa công thức nhiễm nhôm hàm lượng cao đang được Bộ Y tế kiểm tra Sữa nhiễm nhôm, sản phẩm dinh dưỡng công thức, Aptamil, Cục An toàn thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế, vừa có công văn số 2241/ATTP-SP ngày 11-10-2013 yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859