Thuốc chứa metoclopramid tăng nguy cơ hội chứng ngoại tháp

Metoclopramid, hội chứng ngoại tháp, ngoại tháp, tác dụng không mong muốn, thuốc

Trong thời gian qua, trên thế giới đã ghi nhận thông tin liên quan tới các tác dụng không mong muốn của các thuốc có chứa hoạt chất metoclopramid. Cơ quan quản lý dược phẩm và sản phẩm y tế quốc gia Pháp (ANSM) đã tiến hành các nghiên cứu cho thấy sử dụng metoclopramid trên nhóm đối 

by Huong Cao Thu | Published 5 years ago
http://tinhnghe.com.vn
Metoclopramid, hội chứng ngoại tháp, ngoại tháp, tác dụng không mong muốn, thuốc

Thuốc chứa metoclopramid tăng nguy cơ hội chứng ngoại tháp

Viết bởi Huong Cao Thu Ngày Monday, April 22nd, 2013
0 Bình luận

Trong thời gian qua, trên thế giới đã ghi nhận thông tin liên quan tới các tác dụng không mong muốn của các thuốc có chứa hoạt chất metoclopramid. Cơ quan quản lý dược phẩm 

http://tinhnghe.com.vn