Thông tư 06/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý giá thuốc

Ngày 8/2/2013 Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 06/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng đối với các thuốc do ngân sách Nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả.


Thông tư 06/2013/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng đối với các thuốc do ngân sách nhà nước và Bảo hiểm y tế chi trả theo danh mục các mặt hàng áp dụng thí điểm quy định tại Điều 4 Thông tư 06/2013/TT-BYT của Bộ Y tế.

Thông tư 06/2013/TT-BYT của Bộ Y tế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam được phép hoạt động sản xuất, nhập khẩu, bán buôn thuốc; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, các Sở Y tế có tổ chức đấu thầu tập trung áp dụng thí điểm; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong công tác đấu thầu mua thuốc của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước áp dụng thí điểm.

Thặng số bán buôn tối đa toàn chặng là quy định về mức chênh lệch tối đa được phép của giá bán buôn thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước so với giá trị gốc của thuốc.

Thời gian áp dụng thí điểm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Sở Y tế quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 06/2013/TT-BYT của Bộ Y tế là 01 năm kể từ ngày Thông tư 06/2013/TT-BYT có hiệu lực.

Thặng số bán buôn tối đa toàn chặng, Thông tư 06/2013/TT-BYT của Bộ Y tế, thuốc

Thông tư 06/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng đối với các thuốc do ngân sách Nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả

Thông tư 06/2013/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2013.

Nguồn Bộ Y tế

Tải tài liệu gốc đầy đủ tại đây:

Viết bình luận

Thông tư 06/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý giá thuốc thong-tu-06-2013-thuocdieutri

Ngày 8/2/2013 Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 06/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859