Thu hồi thuốc AZISSEL® 250 (Azithromycin 250 mg)

Ngày 2/1/2013, Cục Quản lý Dược (Cục QLD) thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc AZISSEL® 250 (Azithromycin 250 mg), Lô số: 0030412, Ngày SX: 16/04/2012, HD: 16/04/2014, SĐK: VD-8296-09 do Công ty Roussel Việt Nam sản xuất.


Cục QLD quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc AZISSEL® 250 căn cứ kết quả phân tích mẫu thuốc lấy tại Nhà thuốc Thanh Thủy, 259 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tình Bình Định và Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương phân tích cho thấy thuốc AZISSEL® 250 nêu trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan theo tiêu chuẩn cơ sở.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1.    Công ty Roussel Việt Nam phối hợp với nhà phân phối, phải:

  • Gửi thông báo thu hồi thuốc tới những nơi phân phối, sử dụng thuốc AZISSEL® 250 và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.
  • Gửi báo cáo thu hồi thuốc, hồ sơ thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/04/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý chất thuốc về Cục Quản lý Dược trước ngày 04/02/2013.
thu hồi thuốc, thuốc AZISSEL® 250, thuốc

Thu hồi thuốc AZISSEL®250 (Azithromycin 250 mg), Lô: 0030412, SĐK: VD-8296-09

 2.    Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh và sử dụng thuốc thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nên trên; kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Nguồn CQLD

Viết bình luận

Thu hồi thuốc AZISSEL® 250 (Azithromycin 250 mg) thu hồi thuốc, thuốc AZISSEL® 250, thuốc

Ngày 2/1/2013, Cục Quản lý Dược (Cục QLD) thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc AZISSEL® 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859