Thuốc biệt dược gốc mới cập nhật đến ngày 3-4-2013

Trong thời gian qua, Bộ Y tế liên tục công bố các tài liệu phục vụ công tác đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT- BYT- BTC Ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế. Ngày 3/4/2013, Bộ Y tế tiếp tục ban hành Quyết định số 1087 /QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc.

——————————————————————————————-

Bài liên quan thuốc biệt dược gốc:

—————————————————————————————-

Chúng tôi xin cập nhật 313 thuốc biệt dược gốc, trong đó có 56 thuốc biệt dược gốc mới được công bố và 257 thuốc của 3 Quyết định trước đây.

Thuốc biệt dược gốc, thuốc biệt dược, danh mục thuốc, thuốc

Cập nhật danh mục thuốc biệt dược gốc theo công bố của Bộ Y tế đến ngày 3-4

Danh mục 313 thuốc biệt dược gốc.

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến công việc này cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác về y tế để phục vụ bạn đọc trên trang http://thuocdieutri.vn/.

Mong bạn đọc lưu ý theo dõi.

Để tải tài liệu gốc danh mục 313 thuốc biệt dược gốc dưới dạng file Excel, hãy nhập Email của bạn để tải về theo form dưới đây:

[freebiesub download=”http://thuocdieutri.vn/wp-content/uploads/2013/04/Danh-muc-cong-bo-313-thuoc-Biet-Duoc-Goc-chung-4-Dot-thuocdieutri.vn_.xls”]

Viết bình luận

Thuốc biệt dược gốc mới cập nhật đến ngày 3-4-2013 Thuốc biệt dược gốc, thuốc biệt dược, danh mục thuốc, thuốc

Trong thời gian qua, Bộ Y tế liên tục công bố các tài liệu phục vụ công tác đấu thầu thuốc trong các cơ sở 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859