Amikacin thuốc điều trị kháng sinh nhóm aminoglycosid [Phần 4]

Liều lượng và cách dùng của amikacin thuốc điều trị kháng sinh nhóm aminoglycosid

Cách dùng thuốc điều trị amikacin:

Thuốc điều trị amikacin sulfat dùng tiêm bắp hoặc truyền tĩnh mạch. Ðể truyền tĩnh mạch, đối với người lớn, pha 500mg amikacin vào 100 – 200ml dịch truyền thông thường như dung dịch natri clorid 0,9% hoặc dextrose 5%. Liều thích hợp amikacin phải truyền trong 30 – 60 phút.

—————————————————————————–

Bài liên quan đến thuốc điều trị:

—————————————————————————–

Ðối với trẻ em, thể tích dịch truyền phụ thuộc vào nhu cầu người bệnh, nhưng phải đủ để có thể truyền trong 1 – 2 giờ ở trẻ nhỏ, hoặc 30 – 60 phút ở trẻ lớn.

Liều lượng của thuốc amikacin:

Liều thuốc điều trị amikacin sulfat được tính theo amikacin và giống nhau khi tiêm bắp hoặc tĩnh mạch. Liều lượng phải dựa vào cân nặng lý tưởng ước lượng.

Liều thông thường đối với người lớn và trẻ lớn tuổi, có chức năng thận bình thường là 15 mg/kg/ngày, chia làm các liều bằng nhau để tiêm cách 8 hoặc 12 giờ/lần.

Liều hàng ngày không được vượt quá 15 mg/kg hoặc 1,5 g.

Trẻ sơ sinh và trẻ đẻ non: Liều nạp đầu tiên 10 mg/kg, tiếp theo là 7,5 mg/kg cách nhau 12 giờ/lần.

Hiện nay có chứng cứ là tiêm aminoglycosid 1 lần/ngày, ít nhất cũng tác dụng bằng và có thể ít độc hơn khi liều được tiêm làm nhiều lần trong ngày.

Ở người có tổn thương thận, nhất thiết phải định lượng nồng độ thuốc điều trị amikacin huyết thanh, phải theo dõi kỹ chức năng thận và phải điều chỉnh liều.

Căn cứ vào nồng độ thuốc trong huyết thanh và mức độ suy giảm của thận, đối với người suy thận, có thể dùng các liều 7,5 mg/kg thể trọng, theo các khoảng cách thời gian ghi trong bảng dưới đây, tùy thuộc vào nồng độ creatinin huyết thanh hoặc vào độ thanh thải creatinin.

Tương tác của amikacin thuốc điều trị kháng sinh nhóm aminoglycosid

Dùng đồng thời hoặc nối tiếp amikacin với các tác nhân gây độc với thận hoặc thính giác khác có thể làm tăng độc tính nguy hiểm của aminoglycosid. Dùng thuốc điều trị amikacin với các thuốc phong bế thần kinh cơ, có thể tăng nguy cơ gây chẹn thần kinh cơ dẫn đến liệt hô hấp. Thuốc điều trị amikacin có thể làm tăng tác dụng thuốc giãn cơ cura và thuốc gây mê. Thuốc điều trị amikacin còn có thể tương tác với một số thuốc khác như các penicilin hoạt phổ rộng, furosemid, bumetanid, hoặc indomethacin.

Nguồn Dược thư

———————————————————-

———————————————————-

[dropcap type=”rounded-with-ring” color=”green”]1[/dropcap] [dropcap type=”rounded-with-ring” color=”green”]2[/dropcap] [dropcap type=”rounded-with-ring” color=”green”]3[/dropcap]

Viết bình luận

Amikacin thuốc điều trị kháng sinh nhóm aminoglycosid [Phần 4] Thuốc điều trị, amikacin, aminoglycosid, thuốc,

Liều lượng và cách dùng của amikacin thuốc điều trị kháng sinh nhóm aminoglycosid Cách dùng thuốc điều trị amikacin: Thuốc 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859