Thuốc Pradaxa (dabigatran etexilat) – Hướng dẫn mới của Bộ Y tế

Sau khi tiến hành đánh giá lại các biến cố chảy máu nghiêm trọng liên quan đến thuốc Pradaxa (thuốc chứa dabigatran etexilat) ghi nhận được trong giai đoạn thuốc lưu hành trên thị trường, cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ và Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu khẳng định dabigatran etexilat (thuốc Pradaxa) vẫn cho hiệu quả vượt trội so với nguy cơ khi sử dụng trên nhóm đối tượng bệnh nhân đã được phê duyệt, đồng thời các cơ quan quản lý này cũng đưa ra các khuyến cáo đối với việc sử dụng thuốc.

Bài liên quan thuốc Pradaxa:

Thuốc Pradaxa – cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng

Thuốc chứa hoạt chất dabigatran etexilat hiện chỉ có 01 thuốc đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc Pradaxa, số đăng ký VN-16443-13, đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH; sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co. KG – Đức).

Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc – Bộ Y tế, tiếp theo công văn số 12352/QLD-TT đề ngày 31/7/2013 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế để cung cấp thông tin thuốc: nhằm đảm bảo mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả, Cục Quản lý Dược yêu cầu:

Thuốc, Thuốc Pradaxa, dabigatran etexilat, hướng dẫn sử dụng, thuốc chống đông

Thuốc Pradaxa (dabigatran etexilat)

Công ty Boehringer Ingelheim pharma GmbH: Cập nhật thông tin các mục chống chỉ định, cảnh báo và lưu ý đặc biệt khi sử dụng thuốc trên nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa hoạt chất dabigatran etexilat. Nội dung cụ thể như sau:

Mục chống chỉ định: Bổ sung chống chỉ định “Bệnh nhân đặt van tim nhân tạo cơ học”.

Những cảnh báo và lưu ý đặc biệt khi sử dụng thuốc: Bổ sung cảnh báo “Không khuyến cáo sử dụng dabigatran etexilat (thuốc Pradaxa) trên đối tượng bệnh nhân đặt van tim sinh học”.

Nguồn CQLD

Viết bình luận

Thuốc Pradaxa (dabigatran etexilat) – Hướng dẫn mới của Bộ Y tế Thuốc, Thuốc Pradaxa, dabigatran etexilat, hướng dẫn sử dụng, thuốc chống đông

Sau khi tiến hành đánh giá lại các biến cố chảy máu nghiêm trọng liên quan đến thuốc Pradaxa (thuốc chứa dabigatran 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859