Suy tim và cách điều trị

Suy tim nguyên nhân và cách chăm sóc người bệnh

0
Bệnh suy tim, cũng gọi là suy tim xung huyết, bắp thịt tim yếu đi và không bơm máu mạnh như lúc thường. Máu chảy chậm đi và chất lỏng có thể...

Bài viết gần đây