An Cung Ngưu Hoàng Hoàn – Hồng Tế Đường – Sơn Đông sản xuất

0
Tên thuốc: An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Thành phần: Ngưu hoàng; Bột thuỷ ngưu giác cô đặc; Xạ hương; Trân châu; Chu sa; Hùng hoàng; Hoàng liên; Hoàng cầm; Chi tử;...
An cung ngưu hoàng hoàn rùa vàng

An Cung Ngưu Hoàng Hoàn – Yanan Changtai Pharmaceutical Co., Ltd. sản xuất

0
Xin lỗi bạn đọc. Thông tin chi tiết về sản phẩm này đang được cập nhật Đến nay, có 04 thuốc cùng mang tên “An Cung Ngưu Hoàng Hoàn”...
An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Đồng Nhân Đường Bắc Kinh

An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Đồng Nhân Đường Bắc Kinh

0
Tên thuốc:  An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Thành phần: Ngưu hoàng; Hoàng liên; Cao sừng trâu; Hoàng cầm; Xạ hương; Chi tử; Trân châu; Uất kim; Chu sa; Long não; Hùng...

Bài viết gần đây